Privacybeleid

Dermavisie neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom hebben wij een privacyverklaring voor u opgesteld. Deze verklaring beschrijft onze handelingen met betrekking tot het opslaan van uw informatie en gebruik van deze informatie voor onze website.

Lees deze Privacyverklaring zorgvuldig door. Indien u vragen heeft of niet vindt wat u zoekt, neem dan contact met ons op via +31 (0) 24 8482028 of [email protected].

Het kan gebeuren dat deze verklaring van tijd tot tijd veranderd wordt. Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 18-05-2018.

Welke gegevens verwerken wij?

Dermavisie kan persoons- en medische gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Dermavisie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Dermavisie verstrekt.

Dermavisie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw geboortedatum
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer en e-mailadres
 • Uw Burgerservicenummer (BSN)
 • Uw verzekering en uw verzekeringsnummer
 • Uw huisarts
 • Uw betalingsgegevens
 • Uw IP-adres
 • Uw medische gegevens
 • Uw huid –en behandeling gerelateerde foto’s
 • Documenten zoals verwijzingen, hulpmiddelenaanvraag en/of machtiging.

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?

Dermavisie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Dermavisie uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit huidtherapeutische dienstverlening.

Voor het leveren van verzekerde zorg is het afstaan van uw persoonlijke- en medische gegevens én verwijzing of machtiging verplicht. In sommige gevallen kan de huidtherapeut (in samenspraak met u) uw huisarts benaderen ter rapportage (terugkoppeling behandeling), intercollegiaal overleg en/of casusbespreking.

Dermavisie gebruikt uw naam en e-mailadres om u digitale nieuwsbrieven te sturen teneinde u te voorzien van informatie met betrekking tot andere dienstverlening die wellicht interessant is voor u. Afmelding voor deze nieuwsbrieven is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mail.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?

Dermavisie bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren.

Delen met anderen

Dermavisie verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden (zorgverzekeraar, huisarts, overige (para)medische zorgverleners), indien dit nodig is voor de uitvoering van huidtherapeutische zorg of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dermavisie mag dit alleen indien u hier toestemming voor geeft.

Websitebezoek / www.dermavisie.nl

Op de website van Dermavisie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Dermavisie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google                                                                          

Dermavisie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Dermavisie bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsmede het privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Dermavisie te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Dermavisie heeft hier geen invloed op.

Dermavisie heeft Google geen toestemming gegeven om via Dermavisie verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Beveiliging      

Dermavsie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Dermavisie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Dermavisie maakt gebruik van de huidtherapeutische software Skinadmin om persoons- en medische gegevens in te verwerken, verslagleggen en documenteren. Skinadmin bewaart uw persoons- en medische gegevens op twee beveiligde en versleutelde servers in Nederland.

Toestemming

Indien u bij Dermavisie onder behandeling komt, zal zij u om toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze overeenkomst. Kinderen onder de 16 jaar dienen hierbij toestemming te krijgen van hun ouder of verzorger.

U heeft ten allen tijde het recht om de gegeven toestemming weer in te trekken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen                                

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected].

Dermavisie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Vragen of twijfels?

Indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Dermavisie verzamelde persoonsgegevens, of als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens Dermavisie

Oosterweg 81
6602 HC Wijchen

+31 (0) 24 8482028
[email protected]
www.dermavisie.nl

KvK-nummer: 0917 33 33